Podatek liniowy w Polsce i innych krajach

Polskie prawo podatkowe pozwala podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na wybór formy opodatkowania. Do wyboru mają podatek liniowy lub ogólnie obowiązujący podatek progresywny. Z tej możliwości mogą korzystać także osoby uzyskujące dochód z działów specjalnych produkcji rolnej.

Co to jest podatek liniowy i jak go obliczyć

Podatek liniowy jest jednolitą stawką procentową bez względu (więcej…)